منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

وقتی …

به نام زیبای مطلق
هنگامی که ندای وجدان به گوش نرسد، جنایت‌کاران قهرمانند
هنگامی که دموکراسی(ذهن مردم) را با دستگاه کوچکی(TV)(رسانه) کنترل کن ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نظم نوین جهانی

به نام زیبای مطلق نظم نوین جهانی یعنی برده داری نوین جهانی یعنی چی؟ یعنی کار کردن برای دیگران ، یعنی زندگی کردن برای نان، یعنی گوجه فرنگی کیلویی ۳ هزار تومان و هزار چیز دیگه، چی؟ چه ربطی داره؟ خوب ربطش به اینه که کم کم همه باید برای خوردن و خوابیدن و زنده […]\"\" ادامه مطلب