منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا 17(معجزه پربار) منشتر شد

نسخه 17 فدورا Beefy Miracle (معجزه پربار) با سه هفته تاخیر بالاخره منتشر شد که برخی از ویژگی هایی که بنظرم اهمیت داشته و می نویسم خب بریم سراغ ویژگی ها Gnome Shell Without 3d shell فدورا 17 از نسخه 3.4.1 گنوم بعنوان میزکار پیش فرض استفاده میکنه آخرین آپدیت گنوم در مارس،بهینه تر شدن \"\" ادامه مطلب