منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کارهایی که می‌توانید بعد از نصب فدورا ۱۷ انجام دهید

مدتی از انتشار فدورا ۱۷ گذشته است و می‌توان گفت که یکی از بهترین توزیع‌های لینوکس تا به حال، فدورا ۱۷ بوده است. اما محیط این توزیع به تنهایی، ممکن است کمی خسته کننده به نظر برسد و برای بهتر ادامه مطلب