منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آشنایی با ffmpeg

در این مطلب سعی داریم تا شما را با ابزار ffmpeg آشنا کنیم. این ابزار، برای کار با «رسانه» های مختلف ساخته شده است و می‌تواند اکثر نیازهای شما را برطرف کند. ما سعی داریم به صورت ساده برخی از ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

A Digital Media Primer for Geeks

This is a few weeks old, but so good I still wanted to share. Brought to you by xiph.org and Red Hat and featuring my old colleage, Monty, of xiph.org and Red Hat fame: A Digital Media Primer for Geeks. Looking forward to the followup episodes. ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

A Digital Media Primer for Geeks

This is a few weeks old, but so good I still wanted to share. Brought to you by xiph.org and Red Hat and featuring my old colleage, Monty, of xiph.org and Red Hat fame: A Digital Media Primer for Geeks. Looking forward to the followup episodes. ادامه مطلب