منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیست کتابهای نمایشگاه سال ۹۱

هر سال قبل از نمایشگاه کلی دلم را صابون می زنم که امسال چه می خواهم بخرم … امسال هم از عید نوروز لیست می نوشتم و فکر می کردم چه چیزی باید بخر… ادامه مطلب