منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

CSS Syntax

جلسه دوم در این جلسه با Synatx در CSS آشنا می شویم در هر جلسه نکاتی رو میگم چون معتقدم اگر زیاد نکته های مربوط به یک جلسه رو همون جلسه بگم خیلی ها فراموش میشه برای همین سعی میکنم جوری بگم که یادتون بمونه خب  یک دستور CSS دو بخش اصلی داره Selector و […]\"\" ادامه مطلب