منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مراحل تکامل سیستم‌عامل ویندوز

بدون شرح… منبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر این مطلب را دوست داشتید می‌توانید مشترک خوراک‌خوان رایت‌وب شوید تا از این پس همه مطالب بعدی رایت‌وب را در خبرخوانتان،بخوانید… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 دیدگاه برای این نوشته: Alireza: ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ Windows 8 منظورش چیه؟ vahid: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ ادغام ویستا با سون! چکشی که از هر دو طرف دسته […]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر این مطلب را دوست داشتید می‌توانید مشترک خوراک‌خوان رایت‌وب شوید تا از این پس همه مطالب بعدی رایت‌وب را در خبرخوانتان،بخوانید…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خالی کردن دله در اولوشن

اقا یه مدتی این اولوشن گیر داده بود دله آشغالی رو خالی نمی‌کرد دهنمون رو آسفالت کرده بود!
یه سرچی زدیم
این خطوط را توی یه فایل با فرمت sh ذخیره کنید — مثلا trah.sh
و با این دستور اجرا کنید
sh trash.sh

#!/bin/bash
export LANG=C
set -e
evolution –force-shutdown
tar -zcf dot_evolution_$.tgz ~/.evolution/
for each in index data cmeta; do
find ~/.evolution/mail/local -type f -iname “*.$each” | xargs rm
done
rm ~/.evolution/mail/local/folders.db

مشکل من که حل شد!

پ.ن .۱: اینو ارسال کردم که اگه فردا روز دوباره یه همچین مشکلی پیش اومد راه حل توی یه جای امن باشه و مجبور نشم دوساعت تو نت سرچ کنم
پ.ن.۲: اگه میگین خوب تو هاردت سیو میکردی باید بگم تو هاردم شتر با بارش گم می‌شه
پ.ن.۳: بیا و کار خیر کن! اصلا غلط کردم! پاکش کنم همتون این مشکل براتون پیش بیاد؟ بعد انگشت حسرت به دهان بگیرین؟ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خالی کردن دله در اولوشن

اقا یه مدتی این اولوشن گیر داده بود دله آشغالی رو خالی نمی‌کرد دهنمون رو آسفالت کرده بود!
یه سرچی زدیم
این خطوط را توی یه فایل با فرمت sh ذخیره کنید — مثلا trah.sh
و با این دستور اجرا کنید
sh trash.sh

#!/bin/bash
export LANG=C
set -e
evolution –force-shutdown
tar -zcf dot_evolution_$.tgz ~/.evolution/
for each in index data cmeta; do
find ~/.evolution/mail/local -type f -iname \”*.$each\” | xargs rm
done
rm ~/.evolution/mail/local/folders.db

مشکل من که حل شد!

پ.ن .۱: اینو ارسال کردم که اگه فردا روز دوباره یه همچین مشکلی پیش اومد راه حل توی یه جای امن باشه و مجبور نشم دوساعت تو نت سرچ کنم
پ.ن.۲: اگه میگین خوب تو هاردت سیو میکردی باید بگم تو هاردم شتر با بارش گم می‌شه
پ.ن.۳: بیا و کار خیر کن! اصلا غلط کردم! پاکش کنم همتون این مشکل براتون پیش بیاد؟ بعد انگشت حسرت به دهان بگیرین؟


ادامه مطلب