منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نوشتن Query های SQL با Django (قسمت دوم[نگاهی به عملگر‌های SQL])

در این قسمت سعی بر آن داریم تا عملگرهای اصلی که در SELECT نوشته می‌شود را در Django بنویسیم. سعی بر آن است تا با مثال‌هایی بتوان سرعت بالای کار با این ORM را بررسی کرد. سعی شده تا لیستی از عملگرهای WHERE بررسی شوند. برای کار با عملگرها در ابتدا نیاز اس… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نرم‌افزاری برای جلوگیری از دسترسی به سایت‌های مورد نظر، filter – شل‌اسکریپتینگ و پایتون

اینجا، میخوام اسکریپتی که نوشتم رو معرفی کنم. درواقع دو تا فایل وجود داره. یکی filter و یکی unfilter. اولی با شل و دومی با ترکیب شل و پایتون نوشته شد ادامه مطلب