منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فلش‌کارت‌ها در لینوکس

فلش‌کارت چیست؟ یک ست فلش‌کارت تعدادی ازکارت‌هاییست که حاوی اطلاعاتی مانند کلمات یا اعداد در یک یا دو طرف خود است و در تمرین‌های کلاسی یا مطالعات شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک طرف سوال را می‌نویسید و طرف دیگر ادامه مطلب