منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آیا میدانید فیری لنسر کیست ؟

در اینجا چند مفهوم و ساختار کلی برای  فیلنسر شدن حرفه ای را بررسی میکنیم . قرارداد کارمُزدی یا حق‌الزحمه‌ای یا فری‌لنس، گونه‌ای قرارداد کاری است که بر پایهٔ آن فرد یا شرکتی قول انجام کاری را برای یک کارفرما در ازای دست‌مزدی مشخص را می‌دهد. فریلنسر کسی است که سرویس ها یا خدمات خود […] ادامه مطلب