منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییرات احتمالی گنوم ۳/۶

در حالی که هنوز چیزی از انتشار نسخه ۳/۴ گنوم نگذشته است اطلاعاتی از تغییرات احتمالی که در گنوم ۳/۶ خواهیم دید در دسترس است. به نظر می رسد گنوم ۳/۶ نقطه عطفی در سومین فصل گنوم باشد. در زیر بعضی از این تغییرات را با هم مرور خواهیم کرد: مرکز نرم افزاری مرکز نرم افزاری این روز ها به یک نیاز اولیه برای کاربران تبدیل شده است. کاربران به … ادامه مطلب