منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GwOffice

یک ابزاری خیلی کارا خب خیلی ها هستن از جمله خودم خیلی که از Google Docs استفاده میکنند شاید خیلی وقت گیر باشه تا مرورگرت و باز کنی و بری وب سایت گوگل و …… خب این نرم افزار که برای اوبونتو هست و من معرفی میکنم بهتون GwOffice برای کار با Google Docs هست […]\"\" ادامه مطلب