منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقش حیاتی لینوکس در اکتشاف بوزون هیگز

لینوکس نقش بسیار مهمی در کشف «بوزونِ هیگز» ایفا کرد! دانشمندان مرکز CERN در ژنو، خبر اکتشاف بوزونِ هیگز را که به عنوان یکی از مهمترین شاهکار های علمی در فهم آفرینش جهان قلمداد می‌شود به گوش جهانیان رساندند. بوزونِ ادامه مطلب