منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نگاهی به سیستم عامل GNU Hurd

از آخرین مطلبمان در مورد سیستم‌عامل آزاد GNU Hurd مدت ز […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عملکرد هِرد در مقابل لینوکس بر اساس بنچ‌مارک‌ها

چندی پیش وبسایت Phoronix مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن به مقایسه عملکرد هِرد در مقابل لینوکس پرداخته شده بود. گرچه این مقایسه‌ها بخاطر کامل نبودن هِرد نمیتوانند ملاک برتری قرار گیرند ولی جنبه‌هایی از عملکرد این دو هسته را مشخص می‌کنند که خالی از لطف نیست. در زیر، ترجمه آزاد این مقاله را مشاهده می‌کنید : در هفته گذشته یک به‌روز رسانی در وضعیت گنو/هِرد انجام پذیرفت که توجهات را به سوی خود […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عملکرد هورد در مقابل لینوکس بر اساس بنچ‌مارک‌ها

چندی پیش وبسایت Phoronix مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن به مقایسه عملکرد هورد در مقابل لینوکس پرداخته شده بود. گرچه این مقایسه‌ها بخاطر کامل نبودن هورد نمیتوانند ملاک برتری قرار گیرند ولی جنبه‌هایی از عملکرد این دو هسته را مشخص می‌کنند که خالی از لطف نیست. در زیر، ترجمه آزاد این مقاله را مشاهده می‌کنید : در هفته گذشته یک به‌روز رسانی در وضعیت گنو/هورد انجام پذیرفت که توجهات را به سوی خود […] ادامه مطلب