منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کلاهبرداری نرم افزار ۳DMagix و IllusionMage

این دو نرم افزار همان نرم افزار بلندر هستند که با کمی تغییرات ظاهری و تغییر اسم وسیله ای برای سودجویی فردی شده است و سازنده آن با فروش این دو نرم افزار کلاهبرداری می کند. برای کمک در راه جلوگیری از این کلاهبرداری بصورت زیر عمل کنید: یک از بهترین راه ها تغییر نتیجه ادامه مطلب