منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار کتاب “درآمدی بر رایانش ابری و کاربرد آن در سازمان‌ها”

بالاخره بعد از ماه ها تلاش کتاب “درآمدی بر رایانش ابری و کاربرد آن در سازمان‌ها” توسط انتشارات مجتمع آموزشی متاکو منتشر شد. این کتاب توسط دوست خوبم بابک خسروی تالیف و ترجمه شده که به صورت کامل به معرفی و کاربرد رایانش ابری و سرویس های مرتبط به آن پرداخته شده است و من […]

\"Add

ادامه مطلب