منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Mageia، مندریوا تر از مندریوا !

مقدمه مندریوا برای مدت طولانی یک توزیع بسیار خوب و محبوب در نزد گنو/لینوکس کاران به شمار میرفت، همان‌گونه که در مقدمه طعم جدید مندریوا در هیدروژن اشاره شد، بعد از مشکلاتی که در روند کار این توزیع به وجود آمد، تعدادی از کارمندان آن از کار برکنار شدند و با توجه به روند سقوط مندریوا و حرکت آن به سمت محو شدن تعدادی از توسعه دهندگان برکنار شده اقدام به ایجاد انشعابی از این […] ادامه مطلب