منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

از یک دانلود ساده تا یک خود درگیری بزرگ!

یکی از مشکلاتی که لینوکسی همیشه میبینم دربارش بحث میکنن یه دانلودر خوب برای دانلود شبانه‌است. به عبارتی دانلودری که زمان‌بندی هم داشته باشه. البته هستن یه چند تای، ولی هیچکدوم همه شرایط لازم رو همزمان ندارن. ولی خوب، میشه گفت این مشکل خیلی ساده حل میشه. دانلودرهای خط‌فرمانی خوبی توی لینوکس وجود داره و […] ادامه مطلب