منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مینت ۱۲ منتشر شد

چند روز گذشته جدیدترین نسخه توزیع محبوب مینت منتشر شد. مینت ۱۲ موسوم به lisa از محیط تغییریافته گنوم ۳ استفاده می کند تغییراتی که شاید تمام تمرکزش بر روی کاربرانی است که مدت هاست از لینوکس استفاده می کنند و همان محیط قدیمی گنوم ۲ رو ترجیح می دهند. از الحاقات گنوم ۳ که در مینت ۱۲ قابل مشاهده است می توان به نوار وظیفه ، منو  جدید  و … ادامه مطلب