منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینوکس برای توان‌یابان (معلولین) قسمت اول

در این نوشته و چند نوشته آینده چند برنامه برای کمک به توان‌یابان برای استفاده آسان‌تر از لینوکس را معرفی میکنم.  برنامه mousetrap و یا gnome-mousetrap قسمتی از پروژه گنوم است و با استفاده از پردازش تصویر (و با استفاده از سه الگوریتم متفاوت) موس را در لینوکس شبیه‌سازی می‌کند. برنامه با زبان پایتون و با استفاده از کتابخانه opencv نوشته شده است. هنوز به طور کامل پیاده‌سازی نشده و … ادامه مطلب