منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اختصاص کانال در Oracle RMAN

یک کانال RMAN نشان دهنده جریانی از داده ها از یا به یک دیوایس (دیسک یا نوار) می باشد. کانال ها می توانند برای دیسک یا برای نوار (SBT) باشند. هر کانال اختصاص داده شدده برای انجام اعمال Backup and Recovery یک Oracle Server Session  جدید را آغاز می کند، سپس Server Session می تواند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی Backup Optimization در Oracle RMAN

پارامتر محیطی Backup Optimization در Oracle RMAN در صورتی که به ON تنظیم شود، باعث کاهش میزان فضای مصرفی خواهد شد و مقدار پیشفرض آن OFF است. با ON کردن آن، RMAN از گرفتن پشتبان از فایل هایی که مجود هستند صرف نظر می کند. فرض کنید که از یک Tablespace قبلا (و نه مدت […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی Device Type در Oracle RMAN

RMAN از دو نوع Diks و Tape به عنوان رسانه یا محل ذخیره سازی فایل ها و پشتیبان ها استفاده می کند. Disk می تواند یک دیوایس کامل یا پارتیشنی از دیسک و یا منابع ذخیره ساری مانند NAS یا یک دیسک راه دور از طریق NFS باشد. نوار یا Tape گونه دیگری است که […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Backup Set و Backup Pieces در Oracle RMAN

RMAN داده های Backup را می تواند در یک ساختار منطقی به نام Backup Set ذخیره کند. Backup set کوچکترین واحد پشتیبان های RMAN است. یک Backup set حاوی داده های یک یا چند Datafile, archived redo logs, server parameter file و control file است. backup set ها تنها قابل دسترسی و استفاده توسط RMAN […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نمونه مثال ها از اتصال به RMAN

rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارامتر Retention Policy در RMAN

backup retention policy یا سیاست نگهداری پشتیبان: retention policy یکی از پارامتر های پیکربندی محیط RMAN است و تعیین می کند که چه مدت پشتیبان ها و فایل های Archived Log در Media Recovery نگهداری شوند. و به نوع redundancy و recovery window قابل تعریف است. RMAN با توجه به سیاست retention policy فایل های مورد […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی RMAN

برای پیکربندی محیط RMAN پارامتر های پیکربندی (RMAN Configuration Parameters) وجود دارند. اوراکل بطور پیش مقادیر مناسبی را اختصاص داده اما می توانید بر حسب نیاز آنها را تغییر دهید. بطور مثال پارامتری برای تعیین دیوایس پش فرض که پشتیبان ها بر روی آن انجام می گیرند. در این پست این پارامتر های پیکربندی را […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اصطلاح های مرتبط با RMAN – بخش نسخت

در این مطلب به تعریف اصطلاح هایی که در مستندات Backup and Recovery شرکت اوراکل آمده و مرتبط با آموزش و مستندهای RAMN و موارد  هستند می پردازیم. RMAN مخفف Recovery Manager و ابزاری برای انجام Backup and Recovery در پلیگاه داده اوراکل می باشد. در پایگاه داده ها مبحث ریکاوری یا ترمیم پذیری برای […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی Oracle Datapump – بخش نخست

در اوراکل از Datapump و RMAN:Recovery Manager برای ایجاد Backup استفاده می شود. تفاوت اصلی Datapump با RMAN در این است که Datapump تنها از داده ها Backup تهیه می کند ولی RMAN از داده ها و ساختار و تعریف پایگاه داده، Backup تهیه می کند. در نسخه های قدیمی تر اوراکل از دستور ها […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد Recovery Catalog برای استفاده RMAN

 بصورت پیش فرض rman از Control File پایگاه داده مقصد بعنوان RMAN Repository برای ذخیره متادیتا ها استفاده می کند. اما استفاده از Control File قابلیت اطمینان پایینی دارد به همین خاطر برای ذخیره متادیتا ها در یک پایگاه داده مجزا بعنوان RMAN Repository که Recovery Catalog Database گفته می شود، پیشنهاد شده است. ایجاد […] ادامه مطلب