منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اتصال به RMAN

 rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیم RMAN برای پشتیبان گیری خودکار از Control File ها در اوراکل

rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه […] ادامه مطلب