منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزایش ظرفیت Tablespace ها در اوراکل

Tablespace بالاترین سطح منطقی ساختار اوراکل است که از چندین datafile فیزیکی تشکیل شده است. tablespace به segment ها و segment ها نیز به extent ها و در نهایت extent ها به بلاک هایی تقسیم می شوند. اشیای کاربران در قالب سختار منطقی tablespace ها ذخیره می شوند. اما به طور واقعی در بلاک های […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارامتر COMPATIBLE در اوراکل چیست

پارامتر COMPATIBLE ویژگی هایی از پایگاه داده را فعال یا غیر فعال می کند. به طور مثال اگر پایگاه داده ای را بر روی Oracle Database 11g Release 1 ایجاد کرده باشید ولی پارامتر را به COMPATIBLE = 10.0.0 تعیین کنید در این صورت اگر سعی در استفاده ویژگی هایی که نسخه 11.1 را طلب می […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Control File چیست

Control File یک فایل دودویی کوچک که اطلاع هایی از سیستم را نگه می دارد. این اطلاع ها شامل نام پایگاه داده، وضعیت پایگاه داده، آخرین مقدار SCN، مسیر فایل های فیزیکی (Data Files)، مسیر فایل Redo Log، و در صورت وجود Backup های RMAN مسیر آنها را مشخص می کند. در صورتی که بطور […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فعال کردن ویژگی DDL Logging در اوراکل 11g به بعد

بطور پیش فرض امکان Log کردن دستور های DDL انجام شده در اوراکل وجود ندارد. با فعال کردن پارامتر enable_ddl_logging امکان ثبت انجام این دستور ها وجود دارد. اگر مقدار این پارامتر TRUE باشد به معنی فعال بودن این ویژگی است و دستور های DDL انجام شده در فایلی Log خواهند شد. فعال کردن آن […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Fast Recovery Area چیست و تنظیم آن در اوراکل

Fast Recovery Area یا FRA محلی برای ذخیره فایل های مرتبط با Recovery است که بر اساس مقدار دهی پارامتر هایی، تنظیم می شود. تمامی فایل هایی که برای ترمیم یک پایگاه داده مورد نیاز هستند (مانند Control File ها) در این محل ذخیره می شوند. محل تعیین شده بعنوان FRA بصورت ترکیبی برای چند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت Tablespace ها بصورت Locally در مقابل مدیریت Dictionary در اوراکل

در هنگام ایجاد یک Tablespace، می توانیم چگونگی مدیریت Extent ها را مشخص کنیم. پایین ترین سطح ساختار منطقی اوراکل، Data Block است. Extent ها در لایه بالاتر و از چندین بلاک تشکیل شده است. هر Tablespace از چندین Segment که خود متشکل از Extent ها است، تشکیل شده است. اوراکل، هنگامی که فضایی را […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Oracle Global_Name and System Identifier چیست

اوراکل، پایگاه داده ها را توسط GLOBAL_NAME تعیین هویت می نماید.GLOBAL_NAME یا Global Database Name ترکیبی از database name بعلاوه database domain است. database domain می تواند دامنه شبکه ای باشد که اوراکل در آن نصب شده است، یا می تواند متفاوت باشد. فرض کنیذ دامنه شبکه falearn.ir باشد (database domain) و اوراکل بر روی […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیمات محیطی اوراکل

بعنوان مدیر پایگاه داده اوراکل، باید با برخی از تنظیمات محیطی و مفاهیم، آشنا باشید. برای نصب اوراکل در سیستم عامل لینوکس، نیاز به ایجاد کاربری به نام oracle و دو گروه oinstall و dba است. oracle عضوی از گروه oinstall و dba است و می تواند اوراکل را نصب کند. oinstall گروه اصلی oracle […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت Redo Log ها و Archive Log ها – بخش اول

Archive Redo Log ها فایل هایی در اوراکل هستند که هرگونه تغییر در سطح پایگاه داده مانند پاک شدن مقداری از ستون salary از جدول employees را بصورت رکورد هایی در خود نگه می دارند. به محض commit شدن تراکنش ها، اینگونه تغییرات از محلی از حافظه SGA که Redo Log Buffer نام دارد توسط […] ادامه مطلب