منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

SCN در اوراکل چیست

SCN یا System Change Number عددی همواره افزایشی که دقیقا لحظه ای را در پایگاه داده مشخص می کند. در زمان Recovery پایگاه داده بسیار لازم می باشد. در واقع SCN عددی است که توسط DBMS اوراکل، برای ثبت تغییرات در پایگاه داده، ایجاد می شود. هرگاه در پایگاه داده تغییراتی (توسط SQL) ایجاد شود، […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت اسکیما ها و کاربران در اوراکل

یک اسکیما مجموعه ای از ساختارهای منطقی و اشیا پایگاه داده است. هر اسکیما تحت مالکیت یکی از کاربرن اوراکل می باشد و می تواند نامی مشابه با نام کاربر (مالک اسکیما) دارد. کاربر SYS مالک اسکیمای SYSDBA و تمامی اشیا آن می باشد. هر کاربر مالک یک اسکیما است و اشیا اسیکما می توانند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت Instance و Database در اوراکل

دو واژه instance و database در پایگاه داده اوراکل برای بیان دو مجموعه، از ساختار های متفاوت، به کار می روند. instance و database دارای ساختار های متفاوتی هستند. instance از ناحیه ای از حافظه اصلی به نام System Global Area یا SGA و تعدادی فرایند پس زمینه تشکیل شده است. SGA بعنوان بخشی از […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد و مدیریت Tablespace ها در اوراکل

هر پایگاه داده بصورت منطقی به چندین Tablespace تقسیم شده است. یک یا چند Datafile به یک Tablespace داده می شود و هر Datafile می تواند تنها مطعلق به یک Tablespace باشد. TBS ها بالاترین سطح ساختار منطقی پایگاه داده اوراکل را تشکیل می دهند. مجموع اندازه یک TBS برابر با مجموع اندازه تمام Datafile […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساختار منطقی پایگاه داده اوراکل

محصول پایگاه داده اوراکلی که نصب می کنید از دو بخش Instance و Database تشکیل شده است.Instance مجموعه ای از فرایند ها و ساختار حافظه اصلی که بافر هاست تشکیل شده است. پایگاه داده یا یک Database مجموعه ای از فایل ها مانند Datafile ها (که از بلاک ها تشکیل شده اند و ساختار فیزیکی […] ادامه مطلب