منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب فارسی پایتون

امروز در حین وبگردی‌هایم به سایت تازه تاسیس ارزشمندی رسیدم با عنوان “کتاب فارسی پایتون” که هدف از راه‌اندازی آن به اشتراک‌گذاری تجربیات چندین ساله پایتون کاران ایرانی از کار با پایتون با عموم مردم است.پروژه ارزشمندی‌ست از امین اروجی و دوستانش که قبلا کتاب جنگو رو هم ایجاد کرده بودند و با استقبال خوبی […]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر این مطلب را دوست داشتید می‌توانید مشترک خوراک‌خوان رایت‌وب شوید تا از این پس همه مطالب بعدی رایت‌وب را در خبرخوانتان،بخوانید…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب