منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تیشرت دبیان-ی و پازل !

نزدیک چند ماه قبل، یک موضوع باعث شد که برای debian یه طرح بکشم، طرحی که هم میخواستم هنری باشه و هم کاربردی. این فکر یک تصمیم، بدون مواد اولیه بود، مثل یه پازل که باید تیکه هاشو پیدا میکردم و کنار هم میچیدم. چیزی که من را به طرح نهایی رسوند یعنی تقریبان آخرین  […] ادامه مطلب