منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا 19 و آزمایشی به نام گربه شرودینگر

هر کدام از نسخه های فدورا دارای یک نام انتشار هستند که نام Fedora 19 گربه شرودینگر (Schrödinger’s cat) می باشد. اما گربه شرودینگر چیست!؟ گربه شرودینگر یک آزمایش فکری … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. فدورا 19 با نام گربه شرودینگر
  2. نمایش شمارشگر انتشار فدورا 19
  3. چهارمین نسخه کاندید از فدورا 19 بتا
  4. ششمین کاندید از نسخه نهایی فدورا 19
  5. پیش به سوی فدورا 19
  6. پیشنهاد نام برای فدورا 20
  7. نسخه نهایی فدورا 19 منتشر شد

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد