منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی کوتاه: transmission به عنوان سرویس

والا من خیلی وقت بود با torrent کار نمی‌کردم. بعد از راه انداختن راسپبریم اما استفاده از torrent خیلی وسوسه‌کننده و روتین شده برام. برای دانلود torrentها برنامه‌های مختلفی هست. به عنوان مثال تو اوبونتو کلاینت پیش‌فرض برای این کار transmissionه. این کلاینت خوش‌دسته و تا حد خیلی خوبی قابل تنظیمه. داشتم دنبال می‌گشتم که […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب یوتورنت سرور در دبیان

اغلب شما با تورنت آشنا هستند و می دانید که چه کاری انجام می دهد . در این نوشته قصد داریم نحوه نصب یوتورنت سرور را که نسخه تحت وب یوتورنت است را روی سرور دبیان بنویسیم . برای شروع به دایرکتوری opt تغییر مکان می دهیم
$ cd /opt/
و با دستور زیر فایل فشرده شده اش را دریافت می کنیم
$ wget http://download.utorrent.com/linux/utorrent-server-3.0-ubuntu-10.10-27079.tar.gz
سپس آن را از حالت فشرده خارج کرده
$ tar xzvf utorrent-server-3.0-ubuntu-10.10-27079.tar.gz
و دایرکتوری حاوی یوتورنت را تغییر نام می دهیم 
$ mv utorrent-server-v3_0 utserver
 با دستور زیر آن را اجرا می کنیم 
$ utserver -settingspath /opt/utserver &
 با اجرای آن ، نصب تمام شده و شما برای مشاهده یوتورنت تحت وب باید به آدرس زیر مراجعه کنید ، البته از شما نام کاربری و رمز ورود خواسته خواهید شد که باید هر دو را admin وارد نمایید 
http://YOUR_SERVER_IP:8080/gui/
برای این که یوتورنت بعد از ریبوت سرور به صورت خودکار اجرا شود ، دستور اجرای آن را به rc.local و قبل از exit 0 اضافه می نماییم 
$ nano /etc/rc.local
utserver -settingspath /opt/utserver &

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب یوتورنت سرور در سنت او اس

امروزه استفاده از تورنت به امری واجب تبدیل شده است و با توجه به سرعت اینترنت که در کشور ما بسیار کند است در این نوشته بر آن هستیم تا روش نصب utorrent server را در سرور CentOS نخسه 6.3 بنویسیم شما با استفاده از یوتورنت سرور می توانید تورنت های خود را به لینک مستقیم تبدیل و سپس آن را روی کلاینت خود دنلود بفرمایید ،  روش کار بسیار آسان است اما به تعدادی از کتابخانه ها نیاز است که ما همه آن را در نوشته فیکس نموده ایم .اگر دوست دارید کارتان در کار کردن با تورنت ها آسان شود با ما همراه باشید

اول کاری که من انجام می دهیم حل مشکل کتابخانه libssl است
$ yum install openssl098e
$ ln -s /usr/lib/libssl.so.0.9.8e /usr/lib/libssl.so.0.9.8
$ ln -s /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8e /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
در مرحله بعد باید نیازمندی ها را نصب کرد 
$ yum install cpio xz 
بعد از نصب نیازمندی ها یک تعداد کتابخانه دیگر را نیز با روش دیگر استخراج و نصب می کنیم 
$ mkdir /tmp/centos6rpms
$ cd /tmp/centos6rpms
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/glibc-2.12-1.80.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/libgcc-4.4.6-4.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/openssl-1.0.0-20.el6_2.5.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/krb5-libs-1.9-33.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/libcom_err-1.41.12-12.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/zlib-1.2.3-27.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/keyutils-libs-1.4-4.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/libselinux-2.0.94-5.3.el6.i686.rpm
$ rpm2cpio *.rpm | cpio -idmv
$ mkdir -p /opt/utorrent/lib
$ cp -av /tmp/centos6rpms/lib/* /opt/utorrent/lib/
$ cp -av /tmp/centos6rpms/usr/lib/* /opt/utorrent/lib/
$ ln -s /opt/utorrent/lib/libssl.so.1.0.0 /opt/utorrent/lib/libssl.so.0.9.8
$ ln -s /opt/utorrent/lib/libcrypto.so.1.0.0 /opt/utorrent/lib/libcrypto.so.0.9.8
$ rm -rf /tmp/centos6rpms
حالا باید خود utorrent server را نصب کنیم 
$ mkdir -p /opt/utorrent
$ mkdir -p /opt/utorrent/conf
$ mkdir -p /opt/utorrent/pid
$ mkdir -p /opt/utorrent/webui
$ mkdir -p /opt/utorrent/data
$ mkdir -p /opt/utorrent/log
$ wget http://ll.download3.utorrent.com/linux/utorrent-server-3.0-ubuntu-10.10-27079.tar.gz
$ tar xzvf utorrent-server-3.0-ubuntu-10.10-27079.tar.gz
$ cp /tmp/utorrent-server-v3_0/utserver /opt/utorrent/
$ cp /tmp/utorrent-server-v3_0/webui.zip /opt/utorrent/webui/
$ wget -O /opt/utorrent/conf/utserver.conf http://kxr.me/blog/uts/utserver.conf
$ wget -O /opt/utorrent/utsctl http://kxr.me/blog/uts/utsctl.clib
$ chmod +x /opt/utorrent/utsctl
$ ln -s /opt/utorrent/utsctl /usr/bin/utsctl
خوب همه کارها را انجام دادیم الان مانده استارت زدن یوتورنت سرور 
$ utsctl start
برای مشاهده یوتورنت سرور مرورگر خود را باز و به آدرس زیر بروید 
http://SERVER_IP:8080/gui/
منابع :
۲- AyubMalik

ادامه مطلب