منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۷

سلام
برای اینکه بدونید چه کاربرانی رو کدام ورودی ها وارد شدن بزنید:

$ w

ادامه مطلب