منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Test Websites In Internet Explorer 9, 8 and 7 Under Linux / Mac OSX

Test Websites In Internet Explorer 9, 8 and 7 Under Linux / Mac OSX ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog.

 برچسب ها : , , , ,