منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

testing-twitter

این یک پست آزمایشی برای اطمینان از پست شدن پست‌ها به صورت مستقیم روی توییتر است :)