منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ubuntu12.04

بررسی وضعیت حدید کانونیکال نشان می دهد که این لینوکس نمی خواهد مانند دیگر لینوکس ها فقط ظاهر گنومی و کی دی ای داشته باشد بلکه میخواهد خودش بر لینوکس سالاری کند این اقدام خوب است ولی به شرطی که نیاز کاربران نادیده گرفته نشود حال تقریبا کانونیکل به یک دیکتارتوری در این زمینه روی آورده است و نه تنها نمی خواهد خود را مطابق میل کاربران تغییر دهد بلکه تمایل در تغییر میل آنها نیز دارد و می خواهد ظاهر وکارایی جدید خود را به کاربر القا کند .اگر فقط ظاهر اوبونتو بود مشکلی نبود مشکل جدید ناپایداریو عدم سرعت عکس العمل و مثل همیشه سردرگم کردن کاربران تازه کار است به خصوص که ظاهر آن متحول شده است معمولا افرادی که در تجربه لینوکسی اولی خود با اوبونتو مواجه میشوند پشیمان به دیگر توزیع ها و یا شاید ویندوز رجوع کنند .چرا که اوبونتو حداقل شرایط یک سیستم عامل و به خصوص برای ایرانیان برآورده نمی کند در هر حال با وجود یک اینترنت پر سرعت می توان از اوبونتو لذت برد اوبونتو محبوبین خود را از دست داده و در همین راه طی مسیر میکند .نرم افزار های پیش فرض هم خوب نیستند و کارایی چندان ندارند.