منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

unmount زوری!

ممکنه پیش بیاد وقتی میخواید یه درایوی رو که mount کردین unmount کنین ولی پاسخی که میگیرین اینه که درایو مشغوله و unmount نمیکنه. در صورتی که شما مطمئنید که درایو مشغول نیست. با دستور زیر میتونید به زور این کار رو انجام بدید:

unmount -l  /path/to/folder
اون حرف L کوچیکه.