منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

URI, URL and URN

سلام

توی بعضی از داکیومنت‌های فنی به کلمات URL, URI و URN بر می‌خوریم که علاقه‌بر اینکه شکل نوشتاری مشابهی دارن مفهوم خیلی شبیه به همی هم دارن. از این به بعد اگر به این کلمات بر خوردین و نیاز داشتین که سریع به مفهوم کلی اونها پی ببرید می‌تونید این شماتیک رو در نظر بگیرید:

_____________________ URI __________________________
      /                          
      http://domainname.com/directory/filename.html#resource
      ____________________URL ___________________/    /
         ______________________ URN _________________/

 برچسب ها : , ,