منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Viewهای پیش‌فرض بانک‌اطلاعاتی اوراکل

در بانک اطلاعاتی گروهی View به صورت پیش فرض موجود می باشند. این View ها خواندنی بوده و بر روی آنها نمی توان تغیری اعمال کرد، این View ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

  • USER: این View ها اطلاعاتی در مورد اشیایی می‌دهند که کاربر جاری مالک آنها می‌باشد.
  • ALL: این View ها اطلاعاتی در مورد اشیایی می‌دهند که کاربر به آنها دسترسی دارد.
  • DBA: این View ها اطلاعاتی در مورد اشیایی می‌دهند که در بانک اطلاعاتی موجود می‌باشند.برچسب ها :