منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Wayland برای فدورا ۲۱

Matthias Clasen از ردهت خبری از Wayland در فدورا ۲۱ را داد.
با فدورا ۲۱، با نصب بسته gnome-session-wayland-session شما به‌راحتی می‌توانید آن را نصب کرده ولی نمی‌توانید آن را به صورت پیش‌فرض قرار دهید.
تا فدورا ۲۲ یا بعد از آن شما نمی توانید Wayland را به جای X.Org به عنوان صفحه نمایشگر به صورت پیش فرض قرار دهید.
با Wayland پشتیبانی و نصب شده، شما به‌راحتی می‌توانید GNOME را روی Wayland به وسیله مدیر عبور GDM و جایی که شما بتوانید آن را به صورت یک بوت سالم و تمیز داشته باشید و تجربه شخصی استفاده از Wayland بدون داشتن X11 یا XWayland است.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+


دیدگاه‌ها: (۱)

تازه وارد <شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۳>

قرار بود در فدورا ۲۱ Wayland پیش فرض باشه، پس چی شد؟!