منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انجمن‌های نرم‌افزار آزاد شروع به کار کرد

\"pvz1u2m5\"«انجمن‌های نرم‌افزار آزاد» فعالیت رسمی خود را با شروع فصل پاییز، با امید رسیدن به بزرگترین اجتماع کاربری نرم‌افزار آزاد آغاز کرده است.برچسب ها :