منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد برگه بایگانی در وردپرس به وسیله یک حلقه ساده

شاید تا به حال به این فکر افتاده باشید که به خواهید لیستی از تمام مطالبی که در وبلاگ خود منتشر کرده اید در یک برگه به نمایش به گذارید به طور ساده تر و عامیانه تر یک برگه بایگانی از مطالب خود داشته باشید.

البته این را هم باید ذکر کنم این برگه بایگانی با برگه های بایگانی که تمام پوسته های وردپرس دارد، متفاوت است. در واقع برگه بایگانی که پوسته های وردپرس به صورت پیشفرض دارد و در فایل archive.php ذخیره شده اند حاوی کدهایی برای نمایش بایگانی وبلاگ به صورت روزانه، ماهانه و سالانه میباشد حال با دیدن عکس زیر می توانید منظور من را بیشتر درک کنید.

برگه بایگانی در وردپرس

مراحل کار:

1) ایجاد یک برگه جدید (در اینجا فرض می شود که نام برگه جدید: بایگانی و نامک (slug) آن: archive است).
2) ایجاد یک فایل جدید در پوشه پوسته ی خود. البته نام فایل باید به صورت الگو زیر باشد:

page-slug.php     یا     page-ID.php

یعنی اینکه ما باید به جای ID از ID صفحه ساخته شده استفاده کنیم یا اینکه به جای slug از نامکی که برای صفحه خود در نظر گرفته ایم استفاده کنیم که برای مثال ما نام فایل به شکل زیر است:

page-archive.php

3) کدهای زیر را در فایل page-archive.php قرار می دهیم و دیگر کار تمام است:

[php title=”page-archive.php”]
<?php
/*
*Template Name: Archives Page
*Weblog URL: http://www.magzilla.org
*/
?>

<?php get_header(); ?>

<h2><?php $numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = ‘publish’");
if (0 < $numposts) $numposts = number_format($numposts); ?>
<h2><?php echo $numposts.’ recipes published since October 06, 2008′; ?>
</h2>

<ul id="archive-list">
<?php
$myposts = get_posts(‘numberposts=-1&’);
foreach($myposts as $post) : ?>
<li><?php the_time(‘m/d/y’) ?>: <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
[/php]

به همین سادگی :)برچسب ها : , , , ,