منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت Warranty و guarantee

واژه گارانتی که در زبان فارسی (و حتی در کشورهای انگلیسی زبان) به اشتباه به معنی ضمانت تعویض دستگاه یا قطعات انگاشته می‌شود در حقیقت معنی متفاوتی دارد.
برای بررسی بیشتر باید با دو کلمه به ظاهر شبیه آشنا شویم: Warranty و guarantee
این دو واژه که به اشتباه معادل انگاشته می‌شوند در حقیقت دو معنای متفاوت دارند.
گارانتی (guarantee): یعنی تضمین برآورده شدن شرایط خاصی برای یک محصول، یا به عبارتی تضمین کیفیت محصول.
برای مثال: کارخانه سازنده تضمین می‌کند که ترمز این وسیله نقلیه در هر سرعتی بعد از سه ثانیه وسیله نقلیه را متوقف کند.

وارنتی Warranty: واژه وارنتی یعنی ضمانت تعویض قطعات وسیله در صورت نیاز در بازه زمانی خاص.
برای مثال: کارخانه سازنده تضمین می‌کند که تا یک سال پس از خرید، ترمز وسیله نقلیه را در صورت خراب شدن به صورت رایگان تعویض کند.
پس: ما عموما به اشتباه واژه گارانتی را به جای وارنتی به کار می‌بریم.