منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توضیحات یا همان حاشیه‌نوشت‌ها

در نسخهٔ بعدی لیبره‌آفیس (۲۴.۲) توضیحاتی که نویسنده یا ویراستار به متن اضافه می‌کند (Comments) سبک (استایل) مستقلی خواهند داشت.
فایده‌اش چیست؟
کاربر می‌تواند قالب‌بندی همهٔ توضیحات را یک‌باره عوض کند و همچنین انواع توضیحات را دسته‌بندی کند تا دسترسی به آن‌ها راحت‌تر و منظم‌تر باشد.سبک یا استایل مستقل برای حاشیه‌نوشت‌ها یا همان کامنت‌ها