منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خاموش کردن سیستم سر ساعت

هر چند می‌دونم این دستور خیلی جواد شده ولی این وبلاگ ما شده یه آرشیو برا خودمون هر چی فکر می‌کنم بعدا لازمم می‌شه می‌زارم اینجا
دیشب می‌خواستیم یه برنامه با یوم دانلود کنیم هر چی فکرکردیم به ذهنمون نرسید وقتی ما خوابیم خودش زمانه انتهای شبانه بفهمه دانلود نکنه آخرش گفتیم بزنیم سیسیتم رو خاموش کنیم

$ su
$ at 7am
at> halt
at> CTRL+D

اون کنترل دی هم جزو واجباته

برای دیدن لیست دسوراتی که اینجور تنظیم کردین بزنین atq

برای اطلاعات بیشتر ببنید
man atبرچسب ها :