منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خدایا چرا؟

سلام خدا

امشب چشم به عکس زیر خوردو داغ دلم تازه شد

\"\"باز به این فکر میکردم که دنیات نمیتونست کارملترو بهتر از این باشه؟

وقتی اوضاع افریقا رو میبینم ! یا مردمانی مثل عکس بالا، به همه چی شک میکنم، همه چی!برچسب ها :