منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رابطه user manager و hotspot

در ادامه سلسله نوشتارهای مرتبط با mikrotik user manager  که با استقبال کاربران عزیز این سایت مواجه شده است ، در این بخش تنظمیات مقدماتی مربوط به ایجاد کاربر مرتبط با hotspot  را در user manager  را مشاهده خواهید نمود .

دریافت فایل

مطلب مرتبط اول

مطلب مرتبط دوم

مطلب مرتبط سومبرچسب ها :