منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

شماره‌ی چهارم نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد

شماره جدید IranTux ، نشریه الکترونیک لینوکس منتشر شد. شما می توانید ٬ راهنمای استفاده از Gnu Privacy Guard (بخش دوم) Mockup لینوکسی از نوع دیگر، ترجمه فارسی مجوز Gnu General Public License، پروانه GPL: آزادی و تضمین آزادی، Thunderbird mail client را در شماره‌ی چهارم مطالعه کنید.برچسب ها : ,