منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

فدورا 20 نامگذاری شد

fedora

سر انجام پس از پیشنهاد نام (Release Name) برای Fedora 20 و برگزاری انتخابات برای انتخاب یک نام برای فدورا ۲۰ ،خانم Robyn Bergeron رهبر پروژه فدورا طی اطلاعیه ای نتیجه ی  رای گیری و نام فدورا ۲۰ را اعلام کرد

رای گیری از تاریخ ۱۶-۰۸-۲۰۱۳ تا ۳۰-۰۸-۲۰۱۳ ادامه داشت و نتیجه آن انتخاب نام Heisenbug برای فدورا ۲۰ بود.

نام هایی که قابل رای دادن بودند به همراه تعداد  رای هایی که کسب کردن را در پایین مشاهده می کنید :

Votes :: Name
-------------------------------
1549 :: Heisenbug
1291 :: Eigenstate
 961 :: Félicette
 879 :: Superego
 826 :: Cherry Ice Cream
 808 :: Chateaubriand
 750 :: Santa Claus
 653 :: Österreich
   1 :: 20برچسب ها : , , , , , , , , , , ,