منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مانیتور کردن فعالیت یوزر ها با psacct و acct

سلام

psacct  و acct دو تا برنامه متن باز تحت لینوکس هستند که به ما این قابلیت رو میدن که به راحتی و با چند تا دستور ساده میتونیم یوزر های ssh رو مانیتور بکنیم ، صد البته دستور ps و دستورات دیگری برای این کار وجود داره اما اینم یه نوعشه :D

این دستورات همونطور که مشاهده خواهید کرد اطلاعات خوبی از جمله میزان منابع مصرفی توسط یوزر ها یا مدت زمان کار با سیستم یا حتی دستوری که توسط یوزر در حال اجرا هست رو با جزئیات کامل در اختیار ما قرار میده .

 • ac : این دستور اطلاعاتی در رابطه با ورود و خروج و مدت زمان اتصال یوزر رو در اختیار ادمین قرار میده.
 • lastcomm : این دستور هم همونطور که از syntax اش معلومه اطلاعات مربوط به دستور قبلی که یوزر به اجرا درآورده رو میده.
 • accton : برای بستن و باز کردن پروسه کار کاربر
 • sa : اطلاعات کامل از دستورات قبلی که کاربر اجرا کرده
 • last یا lastb : لیست یوزر هایی که لاگین کردن

خوب بریم سراغ نصب psacct  و acct :

برای Centos  و RHEL نرم افزار psacct رو داریم , برای Debian ، fedora ، Ubuntu و MINT هم نرم افزار acct رو داریم به راحتی هم با Yum  و Apt-get قابل نصبه

#CentsOs and Rhel
[root@seclinux ~]# yum install psacct
# Ubuntu , Debian , Fedora
[N3td3vil@seclinux ~]# sudo apt-get install acct
OR
[root@seclinux ~]# apt-get install acct

برای اجرای Deamon هم در RHEL/CentOS/Fedora باید به صورت دستی اجرا بشه

[root@seclinux ~]# /etc/init.d/psacct status
Process accounting is disabled.
[root@seclinux ~]# chkconfig psacct on
[root@seclinux ~]# /etc/init.d/psacct start
Starting process accounting:                [ OK ]
[root@seclinux ~]# /etc/init.d/psacct status
Process accounting is enabled.

روی Ubuntu/Debian/Mint بعد از نصب به صورت اتوماتیک خود سرویس استارت میشه و نیاز نیست که مجدد استارت کنید.

خوب برای دیدن زمان کلی اتصال به سرور توسط همه یوزر ها بر حسب ساعت :

[root@seclinux ~]# ac
    total   653.38
[root@seclinux ~]#

دستور قبلی با سوئیچ -d بر اساس روز های گذشته :

[root@seclinux ~]# ac -d
Jun 23 total    12.54
Jun 24 total    6.43
Jun 26 total    11.32
Jun 27 total    0.41
Jun 29 total    4.91
Jun 30 total    15.19
Jul 2 total    1.96
Jul 3 total    14.21
Jul 6 total    5.72
Jul 7 total    13.59
Jul 8 total    5.08
Jul 9 total    0.08
Jul 11 total    0.48
Jul 16 total    11.87
Jul 17 total    1.53
Jul 21 total    7.10
Jul 24 total    0.51
Jul 28 total    2.22
Aug 8 total    0.01
Aug 18 total    2.28
Aug 21 total    0.00
Sep 7 total    5.35
Sep 8 total    0.33
Sep 11 total    5.83
Sep 28 total   404.94
Sep 29 total    16.86
Sep 30 total    15.26
Oct 1 total    17.77
Today  total    0.49
[root@seclinux ~]#

دستور قبلی با سوئیچ -p بر اساس یوزر :

[root@seclinux ~]# ac -p
    root                1645.18
N3td3vil              168.96
    total   1814.14
[root@seclinux ~]#

برای دیدن connect Time یه یوزر خاص :

[root@seclinux ~]# ac root
    total   653.50
[root@seclinux ~]#

دستور بالا رو با سوئیچ -d برای یوزر بزنیم براساس روز فقط اطلاعات یوزر وارد شده رو میده

خوب دستور sa اطلاعات بهتری رو میده ، ببینید:

[root@seclinux ~]# sa

    2    9.86re    0.00cp   2466k  sshd*
    8    1.05re    0.00cp   1064k  man
    2   10.08re    0.00cp   2562k  sshd
   12    0.00re    0.00cp   1298k  psacct
    2    0.00re    0.00cp   1575k  troff
   14    0.00re    0.00cp   503k  ac
   10    0.00re    0.00cp   1264k  psacct*
   10    0.00re    0.00cp   466k  consoletype
    9    0.00re    0.00cp   509k  sa
    8    0.02re    0.00cp   769k  udisks-helper-a
    6    0.00re    0.00cp   1057k  touch
    6    0.00re    0.00cp   592k  gzip
    6    0.00re    0.00cp   465k  accton
    4    1.05re    0.00cp   1264k  sh*
    4    0.00re    0.00cp   1264k  nroff*
    2    1.05re    0.00cp   1264k  sh
    2    1.05re    0.00cp   1120k  less
    2    0.00re    0.00cp   1346k  groff
    2    0.00re    0.00cp   1383k  grotty
    2    0.00re    0.00cp   1053k  mktemp
    2    0.00re    0.00cp   1030k  iconv
    2    0.00re    0.00cp   1023k  rm
    2    0.00re    0.00cp   1020k  cat
    2    0.00re    0.00cp   1018k  locale
    2    0.00re    0.00cp   802k  gtbl

 •  9.86re نشان دهنده real Time هست
 • 0.01cp زمان استفاده شده از cpu بر اساس دقیقه
 • میانگین استفاده از هسته cpu به تناسب میانگین استفاده
 • sshd دستور اجرا شده

دستور بالا با سوئیچ -u اطلاعات فردی یوزر :

[root@seclinux ~]# sa -u

root    0.00 cpu   465k mem accton
root    0.00 cpu   1057k mem touch
root    0.00 cpu   1298k mem psacct
root    0.00 cpu   466k mem consoletype
root    0.00 cpu   1264k mem psacct      *
root    0.00 cpu   1298k mem psacct
root    0.00 cpu   466k mem consoletype
root    0.00 cpu   1264k mem psacct      *
root    0.00 cpu   1298k mem psacct
root    0.00 cpu   466k mem consoletype
root    0.00 cpu   1264k mem psacct      *
root    0.00 cpu   465k mem accton
root    0.00 cpu   1057k mem touch

خوب دستور بالا با سوئیچ -m برای دیدن تعداد Procces

[root@seclinux ~]# sa -m

sshd                  2    9.86re    0.00cp   2466k
root                 127   14.29re    0.00cp   909k

دستور sa با سوئیچ -c بر اساس درصد مرتب میشه

[root@seclinux ~]# sa -c

 132 100.00%   24.16re 100.00%    0.01cp 100.00%   923k
    2  1.52%    9.86re  40.83%    0.00cp  53.33%   2466k  sshd*
    8  6.06%    1.05re  4.34%    0.00cp  20.00%   1064k  man
    2  1.52%   10.08re  41.73%    0.00cp  13.33%   2562k  sshd
   12  9.09%    0.00re  0.01%    0.00cp  6.67%   1298k  psacct
    2  1.52%    0.00re  0.00%    0.00cp  6.67%   1575k  troff
   18  13.64%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   509k  sa
   14  10.61%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   503k  ac
   10  7.58%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   1264k  psacct*
   10  7.58%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   466k  consoletype
    8  6.06%    0.02re  0.07%    0.00cp  0.00%   769k  udisks-helper-a
    6  4.55%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   1057k  touch
    6  4.55%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   592k  gzip
    6  4.55%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   465k  accton
    4  3.03%    1.05re  4.34%    0.00cp  0.00%   1264k  sh*
    4  3.03%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   1264k  nroff*
    2  1.52%    1.05re  4.34%    0.00cp  0.00%   1264k  sh
    2  1.52%    1.05re  4.34%    0.00cp  0.00%   1120k  less
    2  1.52%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   1346k  groff
    2  1.52%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   1383k  grotty
    2  1.52%    0.00re  0.00%    0.00cp  0.00%   1053k  mktemp

خوب رسیدیم به دستور lastcomm

برای دیدن دستوراتی که یوزر اجرا کرده

[root@seclinux ~]# lastcomm n3td3vil

su           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
ls           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
ls           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
ls           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
bash        F  tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
id           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
grep          tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
grep          tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
bash        F  tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
dircolors        tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
bash        F  tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
tput          tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
tty           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
bash        F  tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
id           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
bash        F  tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
id           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56

برای دیدن یوزر هایی که یک کامند خاص رو اجرا کردن

[root@seclinux ~]# lastcomm ls

ls           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
ls           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56
ls           tecmint pts/0   0.00 secs Wed Feb 13 15:56

خوب امیدوارم که مطلب فوق براتون مفید واقع شده باشه

پیروز باشید

N3td3v!l

 برچسب ها : , , , ,