منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گمشده

این شخص در بهمن ماه ۱۳۸۹ از منزل خارج شده و تاکنون مراجعت ننموده است، از یابندگان محترم خواهشمندیم در صورت پیدا کردن این شخص آن را در صندوق پست بیندازند
\"حکیم

\"Share\"/