منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یک کتاب خوان الکترونیکی متن باز

اگر شما به دنبال یک کتاب خوان الکترونیکی کوچک و قابل حمل هستید، و Kindle یا iPad گزینه های مناسب شما نیستند، اجازه بدهید Microtouch را به شما معرفی کنیم.