منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۵ دقیقه + ۱۰ سال

گذشته همیشه پلی به آینده بوده، در مورد کار و پیشه هم این پیوند وجود دارد.

گاه به گاه پیش آمده کاری را برای مشتریان انجام داده‌ام و انجام این کار بیش از ۵ دقیقه به درازا نکشیده و برای این زمان‌های کوتاه بهایی رو دریافت کردم که باعث شگفت‌زدگی مشتری شده و پرسیده‌اند برای ۵ دقیقه ؟ برای ۱۰ دقیقه ؟ برای یک ساعت ؟ من هم در پاسخ گفتم البته، ۵ دقیقه +‌ ۱۰ سال … پرسیده‌اند یعنی چه ؟ در پاسخ به این پرسش هم به آگاهی رساندم که شما این پنج دقیقه را که کارتان راه افتاده می‌بینید ولی آن ۱۰ سال کار آزمودگی من برای انجام این کار در ۵ دقیقه را خیر ؟ آیا اگر این کار آزمودگی نبود، باز هم در این زمان این کار به سرانجام می‌رسید ؟

کار آزمودگی, تجربه

یک کوه نورد کار آزموده که گذرگاه را می‌شناسد خیلی زود تر به اوج می‌رسد تا کسی که برای بار اول می‌خواهد به اوج راهیابی کند. گاهی این کار آزمودگی است که خیلی از کارها رو ساده تر کرده و انجام کار‌ها را تند می‌کند و زمان انجام کار نشان دهنده هزینه‌ی آن نیست …برچسب ها : , ,