منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Arch Linux – News: filesystem upgrade – manual intervention required

Arch Linux – News: filesystem upgrade – manual intervention required.برچسب ها : , , ,